Využijte dešťovou vodu na maximumVe Voda z mraku umíme využít každou kapku

  1. Chci dešťovku

Co musíte splnit, abyste získali dotaci Dešťovka?

V předešlém článku jsme si řekli, co je to dotace Dešťovka a nastínili jsme, proč byste si o ni měli zažádat. Víte ale, co pro to musíte udělat a jaké podmínky splnit? Nebojte, se vším vám poradíme.

Jaké jsou podmínky dotace Dešťovka?

Tzv. Malá dešťovka, která je určena pro majitele a stavitele rodinných a bytových domů, může částečně pokrývat náklady na tři typy projektů, a to pro:

  • využívání dešťové vody k zálivce,
  • využívání dešťové vody k zálivce a splachování toalety,
  • využívání přečištěných odpadních šedých vod k splachování, zálivce apod.

 

Musíme zdůraznit, že dotaci lze využít pouze pro rodinné, bytové a rekreační objekty určené k trvalému bydlení. Nelze žádat dotaci například pro komerční budovy. Dříve měli na Dešťovku nárok pouze domácnosti z tzv. suchých oblastí republiky, toto omezení už ale padlo, jak totiž víme, sucho nás už bohužel dostihlo všechny. Ať už se tedy nacházíte v jakékoliv části Česka, žádost si můžete podat.

Dále je nutné splnit několik technických podmínek. Voda například musí být sváděna minimálně z 50 % střechy domu, popřípadě garáže nebo stodoly. Velikost nádrže musí být alespoň 2 m3. Co se nádrže dále týče, tak musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a dennímu světlu. Nejvhodnější je tedy podzemní nádrž, kterou vám doporučujeme i my.

Pokud plánujete dešťovku využívat pro splachování, musíte při žádosti prokázat souhlas provozovatele kanalizace. Počítáte-li ve svém projektu s využitím starého septiku nebo žumpy, nádrž musí být důkladně vyčištěna. Aby se zamezilo kontaminaci vody, nesmí být potrubí na rozvod dešťovky napojeno na potrubí pitné nebo studniční vody.

Odvodňovat to, co mi nepatří?

I když to možná zní poměrně překvapivě, odvodňovat můžete dokonce i plochy, které nejsou vaše. Na mysli máme například sousedovu garáž či stodolu. Pochopitelně je ale třeba při žádosti o dotaci doložit souhlas majitele plochy (tady se dobré vztahy se sousedy opravdu vyplatí).

K čemu použít finance z dotace?

Za peníze z dotace můžete zaplatit systém na zadržování dešťové vody, jeho instalaci, zemní práce, úpravu rozvodů, popřípadě i náklady na odborný posudek. Malá poznámka pro kutily, kteří chtějí práce provádět svépomocí. Jelikož na ně nemůže být doložen daňový doklad, nejsou tyto náklady z dotace propláceny.

Jak podat žádost o dotaci?

A teď už se dostáváme k samotné žádosti. Najdete ji na stránce www.dotacedestovka.cz, stačí ji vyplnit a jednoduše elektronicky odeslat. Možné je také doručení osobní nebo doporučenou zásilkou na podací místo. Kromě samotného formuláře žádosti ale musíte předložit ještě další dokumenty. Nejdůležitější je odborný posudek, který obsahuje projektovou dokumentaci a kalkulaci přínosů. Ničeho se ale nebojte, vypracování posudku je naše práce. Dále můžete potřebovat plnou moc (pokud jste zastupovaní další osobou) nebo souhlas spoluvlastníků.

Kdy si zažádat o dotaci?

Podat žádost o dotaci můžete v podstatě kdykoliv během celého procesu realizace, to znamená před zahájením, v průběhu, a dokonce i po jeho skončení. Tady ale pozor, maximálně je to 1 rok od dokončení. Data, kterými se v této situaci řídí, jsou den podání žádosti a potom ta uvedená na dokladech (fakturách, účtenkách, …).

Kdy mi budou peníze vyplaceny?

Konečně se dostáváme k té nejpříjemnější části, i když vás možná úplně nepotěšíme. Dotace se vyplácí až po dokončení realizace, to znamená, že je nutné nejprve celý projekt předfinancovat z vlastních zdrojů. Tento fakt by vás ale neměl odradit. Jestliže splníte veškeré podmínky, dotace vám bude po doložení realizace vyplacena a značná část financí, kterou jste do projektu investovali, se vám zase pěkně vrátí.© 2020 Voda z mraků - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |
Používáme službu Google reCAPTCHA